Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MIVASOFT, spol. s r.o.

36289906

Spoločnosť s ručením obmedzeným

M.R. Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8780

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2021

29.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021