Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TetraStav, s. r. o.

36416851

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štiavnička 245, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8768

Oprávnená osoba

JUDr. Silvia Kováčiková

37973037

A. Bernoláka 6, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2021

12.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021