Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EKOPRIM, s.r.o.

31710115

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Strojnícka 17, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8766

Oprávnená osoba

JUDr. Daniel Boľanovský

42239265

Slovenská 69, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2020

10.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020