Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Fuel Traders Corporation s. r. o.

46014195

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8679

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Ontkovič

53008090

Jána Bottu 0/208, 06901 Snina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.01.2020

09.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020