Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TVRDEX, s.r.o.

36006823

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8644

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o.

50560611

Rázusova 0/1, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2021

25.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021