Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PRAGOLAB s.r.o.

31352839

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Drieňova 34, 82102 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8636

Oprávnená osoba

B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s.

31364527

Zelinárska 8, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2022

12.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022