Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NOEMA, s.r.o.

36469505

Spoločnosť s ručením obmedzeným

budova Jednoty SD 284, 08203 Lemešany, Slovenská republika

01.02.2017

20.07.2018

dobrovoľný výmaz

8562

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022