Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TAURIS, a.s.

36773123

Akciová spoločnosť

Potravinárska 753/6, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8561

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.

47157437

Moyzesova 1033/36, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2022

25.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022