Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Rybárstvo Brčná, spol. s r .o.

36413241

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rybníky 331, 03843 Kláštor pod Znievom, Slovenská republika

01.02.2017

01.04.2021

dobrovoľný výmaz

8552

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.02.2021

16.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021