Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.

35967412

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Skalná 11, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8548

Oprávnená osoba

ANDELOVÁ & Co., s. r. o.

47506946

Tomášikova 15950/10H, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.06.2021

24.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021