Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Zakládání staveb,a.s.

49241567

Akciová spoločnosť

Dobronická č. p. 1371, 148 26 Praha 4, Česká republika

01.02.2017

Nie je

8490

Oprávnená osoba

Tomášek & partners, s. r. o.

36858811

Rožňavská 2, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2020

31.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020