Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

00692069

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Gavlovičova 9, 04017 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8453

Oprávnená osoba

Sýkorová - advokátska kancelária, s.r.o.

50550837

Murgašova 3, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.08.2022

18.08.2022