Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.

34114173

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Radlinského 9, 81107 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8434

Oprávnená osoba

Mgr. Štefan Krnáč

50776959

Švabinského 13, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2020

19.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020