Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DPP Žilina, s.r.o.

50391348

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kominárska 141/2, 4, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8414

Oprávnená osoba

Mgr. Ján Kovarčík

37961641

Platanová alej 2437/3, 94501 Komárno, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.07.2020

03.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020