Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NESS Slovensko, a.s.

00603783

Akciová spoločnosť

Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8405

Oprávnená osoba

PAČINDA AK s. r. o.

50063995

Lesná 1004/12, 900 44 Tomášov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.02.2022

03.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022