Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

34142568

Akciová spoločnosť

Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

840

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslava Čapková

41133935

Námestie sv. Anny 21, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2022

26.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024