Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o.

36610941

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Partizánska 1057, 06901 Snina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8384

Oprávnená osoba

JUDr. Iveta Bžánová

42031940

Strojárska 3998, 069 01 Snina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.03.2021

08.03.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021