Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEODETICCA, s.r.o.

36572161

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Floriánska 19, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8369

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária GOGA a spol., s.r.o.

36863947

Kupeckého 4, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.01.2024

31.12.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024