Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

31560750

Akciová spoločnosť

Ulica 1. mája 724/109, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

01.02.2017

09.10.2019

dobrovoľný výmaz

8334

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.03.2019

06.03.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021