Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Anna Zemčáková - SARTEX

37113496

Kišovce 497, 059 12 Hôrka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

831

Oprávnená osoba

Hudzík & Partners s.r.o.

47251654

Mnoheľova 830/15, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2021

21.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021