Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TRIGEMA spol. s r.o.

35737841

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lenardova 1147/12, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8270

Oprávnená osoba

ATCL, s.r.o.

35744545

Adámiho 448/8, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2021

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022