Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OMES spol. s r.o.

47505214

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

827

Oprávnená osoba

JUDr. Ing. Gabriela Vlkolinská

42317771

Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2021

22.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022