Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CESTY NITRA, a.s.

34128344

Akciová spoločnosť

Murgašova 6, 94978 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

12.02.2020

dobrovoľný výmaz

8267

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.07.2019

30.06.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021