Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VEL Security a.s.

36529559

Akciová spoločnosť

Hlavná 9, 95201 Vráble, Slovenská republika

01.02.2017

24.02.2021

ex offo výmaz

V konaní 43PExre/12/2018 bolo dňa 05.02.2021 vydané uznesenie č.k. 43PExre/12/2018 - 311, ktorým bolo rozhodnuté o výmaze partnera verejného sektora VEL Security a.s., so sídlom Hlavná 9, 952 01 Vráble, Slovenská republika, IČO: 36 529 559. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.02.2021.

8252

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2021

05.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.04.2024

20.04.2024