Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

31428819

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8233

Oprávnená osoba

JUDr. Michal Holčík

45021767

Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2021

07.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021