Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DAVID interier design, spol. s r.o.

34113061

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8221

Oprávnená osoba

JUDr. Radoslav Soták

35550104

Námestie Slobody 7, 07101 Michalovce, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.07.2021

30.06.2021

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021