Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VEREX ŽILINA, a.s.

36405957

Akciová spoločnosť

M. Rázusa č. 13A, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8182

Oprávnená osoba

ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

36861251

M. Pišúta 936/16, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.07.2021

29.07.2021

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021