Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MARCUS INDUSTRY, a.s.

36216569

Akciová spoločnosť

Dunajská 10, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8161

Oprávnená osoba

JUDr. Kvetoslava Pěničková

50376209

Mojmírova 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.07.2021

14.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021