Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

31563732

Spoločnosť s ručením obmedzeným

ulica 1.mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8150

Oprávnená osoba

LAWCORP, s.r.o.

36847437

Štúrova 11, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.08.2020

12.08.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021