Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUBIRAC a.s.

35683066

Akciová spoločnosť

Podunajská 23, 82106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8084

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.

36868876

Štefánikova 7, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.07.2021

01.07.2021

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022