Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AUTO - IMPEX spol. s r.o.

17329477

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8081

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o.

35886625

Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2021

14.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021