Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OHL ŽS SK, a. s.

43941664

Akciová spoločnosť

Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory, Slovenská republika

01.02.2017

08.03.2018

dobrovoľný výmaz

8037

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022