Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ATALIAN SK s. r. o.

44390823

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bajkalská 19B, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8009

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2021

19.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

09.03.2021

09.03.2021