Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TRUMPF Slovakia, s.r.o.

36197777

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Galgovecká 7/3665, 04011 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7952

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Liptáková

42098670

Krmanova 852/1, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021