Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Fair Facility SK s.r.o.

50529561

Spoločnosť s ručením obmedzeným

T.G.Masaryka 6, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7950

Oprávnená osoba

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát

42197821

Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2020

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021