Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEODÉZIA Žilina a. s.

36859010

Akciová spoločnosť

Hollého 7, 01050 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7944

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Miroslav Zigo, s.r.o.

51902303

Rozkvet 2004/12, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2021

19.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021