Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GGFS s.r.o.

47079690

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sasinkova 5, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7875

Oprávnená osoba

Kamila Turčanová, advokátka s. r. o.

47256443

Haškova 99, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.09.2020

30.06.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020