Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

R-SYS, s.r.o.

36014061

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rybárska 7389, 91101 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7847

Oprávnená osoba

Nosko & Partners s. r. o.

36860107

Podjavorinskej 2, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.01.2020

09.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020