Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NORDFOOD s.r.o.

45702861

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

783

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Jánošková

34041095

Štefánikova 27, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

26.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021