Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

31734553

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hraničná 2A/4533, 05801 Poprad, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7815

Oprávnená osoba

JUDr. Andrea Balážová

35537060

Moyzesova 46, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2022

26.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022