Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ŽOS Trnava, a.s.

34108513

Akciová spoločnosť

Koniarekova 19, 91721 Trnava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7786

Oprávnená osoba

JUDr. Alexander Floriš

34618066

Paulínska 24, 91701 Trnava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.08.2021

18.08.2021

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021