Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DATALAN, a.s.

35810734

Akciová spoločnosť

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7784

Oprávnená osoba

IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.

36854808

Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.09.2021

11.08.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021