Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DATALAN, a.s.

35810734

Akciová spoločnosť

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7784

Oprávnená osoba

IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.

36854808

Šoltésovej 2, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2020

01.07.2020

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020