Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TLAČIAREŇ J+K s. r. o.

44839677

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mierové námestie 110/4, 91441 Nemšová, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7778

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Štefáneková

42144299

Vážska 308/45, 91105 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.06.2021

08.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021