Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SOAR sk, a.s.

50442201

Akciová spoločnosť

Pri Rajčianke 49, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7774

Oprávnená osoba

Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová

42356636

Grösslingova 4, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2021

25.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021