Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

COLAS, s.r.o.

35883022

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rožňavská 1, 83104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7761

Oprávnená osoba

Ing. Marcela Novotná

37916572

Moravská 1668/13A, 02001 Púchov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.02.2020

07.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
27.09.2019 43PExre/8/2019

02.06.2020

02.06.2020