Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Tecton, a.s.

00685089

Akciová spoločnosť

Mýtna 15, 81107 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7759

Oprávnená osoba

LEGAL & CORP s. r. o.

47237325

Gajova 11, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

30.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020