Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Geodézia Bardejov, s.r.o.

36478318

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hurbanova 11, 08501 Bardejov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

771

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2020

03.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

03.06.2020