Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

45650276

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7653

Oprávnená osoba

JUDr. Igor Augustinič Ph.D.

42137349

Europeum Business Center, Suché mýto 1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2021

20.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021