Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o.

31345638

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Plynárenská 2, 82109 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

12.09.2018

dobrovoľný výmaz

762

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021