Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IPECON, s.r.o.

36374784

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dolné Rudiny 8209/43, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7612

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.

46606122

Vretenová 4, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2024

20.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024